Monday, July 20, 2009

PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN (23/06/2009).

Jenis Perbezaan

Perkara

Pengujian

Pengukuran

Penilaian

Pengertian

Proses menentukan merubah tingkah laku

Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara pelajar.

Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.

Tujuan

Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran.

Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan antara pelajar dalam penguasaan pembelajaran.

Memberi maklumat mengenai pencapaian pelajar, objektif pelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum.

Kegunaan

Untuk menempatkan pelajar-pelajar dalam kumpulan yang sesuai.

Untuk pengelasan, pensijilan dan menempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai dan untuk penyelidikan.

Untuk membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesahan punca kelemahan dan membuat ramalan.

Bentuk

Pemerhatian, ujian, lisan dan bertulis.

Ujian bertulis dengan markah dan gred.

Jadual/ gred berdasarkan teknik perangkaan.

Masa

Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran.

Selepas beberapa pelajaran.

Sebelum, semasa dan selepas satu atau beberapa pelajaran.

Proses pelaksanaan

1. Persediaan ujian

2. Pentadbiran

3. Pemeriksaan

1. Proses pengujian

2. Merekod markah/ gred

1. Proses Pengukuran

2. Proses Penganalisisan

3. Proses Interprestasi

4. Melapor

5. Tindakan

No comments:

Post a Comment